Życie szkolne usłane jest pasmem wzlotów i upadków, radości i smutku, sukcesów i porażek.

Jednak jest to też miejsce, które kształtuje nasze postawy społeczne, wspiera nas w rozwoju na wszystkich płaszczyznach. W szkole zdobywamy wiedzę ale też zawiązujemy relacje. Wszechobecnym zjawiskiem w życiu szkolnym jest ukształtowanie poczucia bezpieczeństwa. Jest to jeden ze szkolnych priorytetów. Zaburzyć poczucie bezpieczeństwa jest bardzo łatwo, gorzej z jego odbudową. Internet jest dzisiaj narzędziem bardzo użytecznym, ale niestety można także z niego zrobić użytek zagrażający zdrowiu lub nawet życiu. Można się o tym przekonać także w życiu szkolnym. Zagrożenie ze strony Internetu można nazwać cyberprzemocą. Ma ona różne oblicza. Może się objawiać jako rozpowszechnianie obraźliwych treści na temat danej osoby. Może też zawierać zmanipulowane zdjęcia, które przedstawiają daną osobę w niekorzystnym dla niej świetle. Ponadto obecnie spotykamy się tak zwaną falą hejtu, która silnym echem może się odbić na młodej psychice doprowadzając do zaburzenia jej poczucia wartości.  Internet daje możliwość przesyłania informacji do nieograniczonej liczby odbiorców w krótkim czasie. Tak się nawarstwia zjawisko cyberprzemocy. Wcale nie potrzeba drukować danych. Tusz do hp nie jest konieczny, gdyż wszystko odbywa się w sieci. Najczęściej anonimowo. Ale czy na pewno? Nie jest łatwo złapać przestępcę, który działa w Internecie ale na pewno nie jest to niemożliwe i nikt nie powinien czuć się bezkarnym.